PowerShell : Help ve Get-Member Bilmediğimiz Komutları Öğrenmek?

Help cenkut 459

PowerShell : Help ve Get-Member

Help ve Get-Member ile powershell üzerinde bilmediğimiz komutları kolay ve hızlı şekilde nasıl öğrenebiliriz ?

Bir kere başımıza geliyor bir iş için komutunuz var fakat hatırlayamıyorsunuz yada hiç kullanmadığın bilmiyorsunuz. Bunun için çok basit yol var. PowerShell’de bilmediğiniz bir komutu öğrenmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Windows PowerShell
Copyright (C) 2013 Microsoft Corpo

PS C:\Users\administrator> help *service*

Bu komutla başına herhangi bir kelime yada harf olan ortasında service sonunda harf yada kelime olan bütün komutları sırala diyoruz. Cevap olarak bize aşağıdaki komutu dönüyor.

Powershell Help ve Get-Member komut Örnekleri

Name                              Category  Module                              Synopsis
—-                                      ——–  ——                                           ——–
Get-Service                              Cmdlet                                                Microsoft.PowerShell.M… …
New-Service                             Cmdlet                                             Microsoft.PowerShell.M… …
New-WebServiceProxy          Cmdlet                                 Microsoft.PowerShell.M… …
Restart-Service                      Cmdlet                                      Microsoft.PowerShell.M… …
Resume-Service                    Cmdlet                                  Microsoft.PowerShell.M… …
Set-Service                           Cmdlet                                           Microsoft.PowerShell.M… …
Start-Service                         Cmdlet                                          Microsoft.PowerShell.M… …
Stop-Service                         Cmdlet                                   Microsoft.PowerShell.M… …
Suspend-Service                   Cmdlet                           Microsoft.PowerShell.M… …

Peki şimdi içinde service kelimesi geçen PowerShell komutlarını listeledik ama halen örnek bir komut bilmiyoruz ?

Burada Get-Member devreye giriyor ve bilmediğimiz detayları ortaya çıkartıyor. Örneğin Get-Service Start diye bir metotu var veya ServiceName diye bir özelliği olduğunu görüyoruz.

PS C:\Users\adminn> Get-service | Get-member
TypeName: System.ServiceProcess.ServiceController

Name                      MemberType    Definition
—-                      ———-    ———-
Name                      AliasProperty Name = ServiceName
RequiredServices          AliasProperty RequiredServices = Services
Disposed                  Event         System.EventHandler Dispose
Close                     Method        void Close()
Continue                  Method        void Continue()
CreateObjRef              Method        System.Runtime.Remoting.Obj
Dispose                   Method        void Dispose(), void IDispo
Equals                    Method        bool Equals(System.Object o
ExecuteCommand            Method        void ExecuteCommand(int com
GetHashCode               Method        int GetHashCode()
GetLifetimeService        Method        System.Object GetLifetimeSe
GetType                   Method        type GetType()
InitializeLifetimeService Method        System.Object InitializeLif
Pause                     Method        void Pause()
Refresh                   Method        void Refresh()
Start                     Method        void Start(), void Start(st
Stop                      Method        void Stop()
WaitForStatus             Method        void WaitForStatus(System.S
CanPauseAndContinue       Property      bool CanPauseAndContinue {g
CanShutdown               Property      bool CanShutdown {get;}
CanStop                   Property      bool CanStop {get;}
Container                 Property      System.ComponentModel.ICont
DependentServices         Property      System.ServiceProcess.Servi
DisplayName               Property      string DisplayName {get;set
MachineName               Property      string MachineName {get;set
ServiceHandle             Property      System.Runtime.InteropServi
ServiceName               Property      string ServiceName {get;set
ServicesDependedOn        Property      System.ServiceProcess.Servi
ServiceType               Property      System.ServiceProcess.Servi
Site                      Property      System.ComponentModel.ISite
Status                    Property      System.ServiceProcess.Servi
ToString                  ScriptMethod  System.Object ToString();

Sosyal Ağlarda Paylaş

BENZER KONULARIM

    Hiç Benzer Yazı Bulunamadı Malesef :(

{cenkut}

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir